-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 520104

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู5ต.หนองญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย – หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042801321

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

-- advertisement --