-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังม่วง

รหัสโรงเรียน : 520438

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 241 ร.พ.ช. เอราวัณ เอราวัณ เลย 42220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังม่วง

-- advertisement --