-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง

รหัสโรงเรียน : 520280

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0909293082

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังลานวังทอง

-- advertisement --