-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีรักษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีรักษา

รหัสโรงเรียน : 520279

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีรักษา

-- advertisement --