-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง

รหัสโรงเรียน : 520265

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – มะลิวรรณ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0862366837

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง

-- advertisement --