-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง

รหัสโรงเรียน : 520401

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย – ภูหอ ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : 0-4287-9085

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง

-- advertisement --