-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

รหัสโรงเรียน : 520268

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 มะลิวรรณ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0810619380

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

-- advertisement --