-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

รหัสโรงเรียน : 520112

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยทรายคำ – ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

-- advertisement --