-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้

รหัสโรงเรียน : 520277

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านห้วยส้มใต้ – ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 042801001

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้

-- advertisement --