-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

รหัสโรงเรียน : 520284

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 202 มลิวรรรณ ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

-- advertisement --