-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

รหัสโรงเรียน : 520301

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยไผ่ใต้ – หนองหิน หนองหิน เลย 42190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

-- advertisement --