-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอีเลิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอีเลิศ

รหัสโรงเรียน : 520272

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 13 ต. ศรีฐาน – ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอีเลิศ

-- advertisement --