-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอุ่ม

รหัสโรงเรียน : 520390

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 – หนองคัน ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : 042-879127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอุ่ม

-- advertisement --