-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

รหัสโรงเรียน : 520082

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 0831451622

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

-- advertisement --