-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ

รหัสโรงเรียน : 520391

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 58 ภูหลวง-วังมน แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ

-- advertisement --