-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม

รหัสโรงเรียน : 520121

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 – โคกขมิ้น วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม

-- advertisement --