-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน

รหัสโรงเรียน : 520439

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโป่งศรีโทน – เอราวัณ เอราวัณ เลย 42220

โทรศัพท์ : 042870201

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน

-- advertisement --