-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนทอง

รหัสโรงเรียน : 520083

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

โทรศัพท์ : 042-870212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนทอง

-- advertisement --