-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังน้ำพุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังน้ำพุ

รหัสโรงเรียน : 520398

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่3 ตำบลห้วยสีเสียด – ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังน้ำพุ

-- advertisement --