-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

รหัสโรงเรียน : 520263

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 042871124

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

-- advertisement --