-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 520406

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 171 – เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 42230

โทรศัพท์ : 042870310

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

-- advertisement --