โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง

รหัสโรงเรียน : 520362

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาพึง นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 086-2323-466

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง