-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน

รหัสโรงเรียน : 520134

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกกเหี่ยน – โพนสูง ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกกเหี่ยน

-- advertisement --