-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว

รหัสโรงเรียน : 520177

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านตาดเสี้ยว – อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0882935512

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว

-- advertisement --