-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาข่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาข่า

รหัสโรงเรียน : 520138

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เหมืองแพร่ – อาฮี ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาข่า

-- advertisement --