-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาทุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทุ่ม

รหัสโรงเรียน : 520131

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : Nathum ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0899412101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทุ่ม

-- advertisement --