-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาผักก้าม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาผักก้าม

รหัสโรงเรียน : 520366

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาผักก้าม – เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 042870338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาผักก้าม

-- advertisement --