-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเจริญ

รหัสโรงเรียน : 520367

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 120 – เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเจริญ

-- advertisement --