-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเจียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเจียง

รหัสโรงเรียน : 520156

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 042-078158

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเจียง

-- advertisement --