-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

รหัสโรงเรียน : 520168

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเย็น

-- advertisement --