โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย

รหัสโรงเรียน : 520371

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย – แสงภา นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 0926795636

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย