-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าม่วง

รหัสโรงเรียน : 520165

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าม่วง

-- advertisement --