-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังบอน

รหัสโรงเรียน : 520176

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านวังบอน – อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 042039259

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังบอน

-- advertisement --