โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหวาย

รหัสโรงเรียน : 520377

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 ด่านซ้าย – นาแห้ว นามาลา นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 042870258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย