-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม

รหัสโรงเรียน : 520143

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ด่านซ้าย-ปากหมัน นาหอ ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0810598454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม

-- advertisement --