-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

รหัสโรงเรียน : 520148

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ด่านซ้าย-ปากหมัน นาดี ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

-- advertisement --