-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

รหัสโรงเรียน : 520368

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเหมืองแพร่ นาแห้ว – แสงภา นาแห้ว นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 042-897018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

-- advertisement --