โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก

รหัสโรงเรียน : 520364

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเหล่ากอหก – เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก