-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่ง

รหัสโรงเรียน : 520186

เขตการศึกษา : สพป.เลย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโป่ง เลย-หล่มสัก โป่ง ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 042079036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่ง

-- advertisement --