-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

รหัสโรงเรียน : 420081

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 141 – หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053061561

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

-- advertisement --