โลโก้โรงเรียนบ้านคาหาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคาหาน

รหัสโรงเรียน : 420134

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 308 – ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคาหาน