-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำสุข

รหัสโรงเรียน : 420015

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม ปางอุ๋ง-แม่แจ่ม แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำสุข

-- advertisement --