-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอยผีลู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอยผีลู

รหัสโรงเรียน : 420069

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 205 – แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 052-049224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอยผีลู

-- advertisement --