-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

รหัสโรงเรียน : 420092

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053620373

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

-- advertisement --