-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78

รหัสโรงเรียน : 420045

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 18 – ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053065644

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78

-- advertisement --