-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำส่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำส่อม

รหัสโรงเรียน : 420108

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 084-7397251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำส่อม

-- advertisement --