โลโก้โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร

รหัสโรงเรียน : 420334

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปางบอน – นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

โทรศัพท์ : 053072360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร