-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะหินหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะหินหลวง

รหัสโรงเรียน : 420033

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41/4 – เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 053072328

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะหินหลวง

-- advertisement --