โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง

รหัสโรงเรียน : 420102

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 47 – ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053072310

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง