-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแห้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแห้ง

รหัสโรงเรียน : 420031

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองแห้ง ทางหลวงหมายเลข 108 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

-- advertisement --